หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จากการสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จากการสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์โดย : admin เมื่อ 25 พ.ค. 2566 09:53:52 น. เข้าชม 35 ครั้ง แจ้งลบ

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.ทักดนัย  เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จากการสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา  ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2565 

????นักเรียนที่มีผลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

????วิชาคณิตศาสตร์ 
????เด็กชายธนาธิป  มิตรรัก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM (ระดับชั้นเดิม)

????วิชาวิทยาศาสตร์ 
????เด็กหญิงกฤตพร  เกตุสาคร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ระดับชั้นเดิม)

????นักเรียนที่มีผลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

????วิชาวิทยาศาสตร์
????เด็กชายนันทวัฒน์  อ่อนเมือง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM (ระดับชั้นเดิม) 

และการแข่งขันทักษะวิชาการงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566  จังหวัดลำพูน

????รางวัลระดับเหรียญทอง
????การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ   ระดับปฐมวัย
????เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานสุด        นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/3 (ระดับชั้นเดิม)
????เด็กชายศราวุฒิ      บุตรศรีเรือง  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/3 (ระดับชั้นเดิม)
????เด็กชายพชรคุณ     จำปาพร้อม   นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 (ระดับชั้นเดิม)

????รางวัลระดับเหรียญทอง
????การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
????เด็กชายนาวิน  แก้วคำแจ้ง   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ห้องเรียนพิเศษ  E-STEM (ระดับชั้นเดิม)
????‍????ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชลิตา  บุญยืน

????รางวัลระดับเหรียญทอง
????การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science Show  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
????‍????ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวสุดาพร แก้วกัญหา 

????รางวัลระดับเหรียญเงิน
????การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
????‍????ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชไมพร นันทชมภู

????รางวัลระดับเหรียญเงิน
????การแข่งขัน Coding  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
????‍????ครูผู้ฝึกสอน นายทิวากร  ฉ่ำแก้ว
Loading the player...

News Update